Wetgeving drones Nederland

Op deze pagina vindt u een verzameling handige links en informatie omtrent de wet- en regelgeving rondom drones in Nederland. Laatste update: 23 september 2017.
 

Drone wetgeving in Nederland

Professioneel en recreatief drone vliegen? Download hier het overzicht "Regelgeving drones - Verschillen in regelgeving recreatief-beroeps (stand van zaken september 2016" uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2016/07/06/regels-voor-drones-verschillen-tussen-recreatief-en-beroepsmatig-gebruik/fachtsheet-regelgeving-drones-tabel-beroeps-vs-hobby-sept-2016.pdf
 

Wetgeving recreatief drone gebruik

Deze regels zijn geldig voor drones met een gewicht tot 25 kilogram.

Het is niet toegestaan om:

 • in No Fly Zones (NFZ) te vliegen
 • buiten Luchtruim Categorie G* te vliegen
 • binnen een straal van 5 km van civiele- en militaire luchthavens vliegen
 • hoger dan 120 meter boven de grond of een object vliegen (met toestemming boven sommige vliegclubs zelfs tot 300 meter)
 • verder dan 100 meter van jezelf weg te vliegen
 • binnen 50 meter van andere drones te vliegen
 • boven aaneengesloten bebouwing te vliegen (tenminste 50 meter horizontale afstand bewaren)
 • boven mensen(meningtes) te vliegen (tenminste 150 meter horizontale afstand bewaren)
 • boven auto(snel)wegen en treinsporen te vliegen (tenminste 150 meter horizontale afstand bewaren)
 • boven haven- en industriegebieden te vliegen
 • boven kunstwerken vliegen
 • boven natura 2000 gebieden te vliegen
 • de privacy van anderen in het geding brengen
 • het vliegverkeer te hinderen
 • 's nachts te vliegen

Je moet:

 • rekening houden met en voorrang verlenen aan ander luchtverkeer
 • een minimale horizontale afstand houden van 50 meter tot gebouwen en groepen mensen
 • rekening houden met de privacy van anderen
 • altijd zicht houden op de drone
 • altijd de staat van je drone controleren
 • een spotter bij je hebben in militaire laagvlieggebieden
   

* Categorie G

Het resterende luchtgebied beneden het laagste standaard-vliegniveau. Vergelijk het maar met landweggetjes. Daar is geen verkeersleiding, de snelheid is tot 250 knopen beperkt, vliegen op zicht is overdag toegelaten en radio-contact is niet vereist, tenzij men op instrumenten vliegt en men van een informatiedienst is verzekerd.
 

Wetgeving professioneel / commercieel drone gebruik

Professionele drone piloten die hun drone willen inzetten voor commerciele activiteiten moeten, afhankelijk van de taken en relevante regels, in het bezit zijn van ROC of ROC-light. In het kort: een ROC-light mag alles wat ROC mag maar dan op 1/3 van de afstand.
 

Andere bronnen

 1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone
 2. http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147/2009-10-31 (Regelgeving Modelvliegen)
 3. https://kadata.kadaster.nl/dronekaart/
 4. http://www.drones.nl/wetgeving/
 5. http://www.veiligvliegen.nl/
Opmerkingen

Geen berichten gevonden

Reageren