Wetgeving drones België

Drone wetgeving in België

Op deze site vindt u een uiteenzetting van de regels in België: http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones.
Het Koninklijk Besluit met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim kunt u hier downloaden.

Sinds 25 april 2016 is de nieuwe drone wetgeving in  België van kracht. Hier is jarenlang aan gewerkt, om tot een stevige boterham te komen en om het vliegen met drones zo goed mogelijk te reguleren. In dit artikel proberen we de huidige en nog steeds geldende wetgeving eenvoudig en overzichtelijk toe te lichten.

Voor wie liever het volledige Koninklijk Besluit doorleest, dit hadden we eerder al gepubliceerd. Indien je graag weet met welke toestellen je perfect kan vliegen in je tuin zonder opleiding of examen, dan kan je hieronder heel makkelijk alle drones onder de 1kg bekijken.

Drie onderverdelingen van de drone wetgeving

Heel kort zijn er drie categorieën waarin je kan vliegen met je drone:

  • Recreatief (tot 10 meter hoog, maximaal 1kg opstijg massa)
  • Klasse 2 (tot 45 meter hoog, maximaal 5kg opstijg massa)
  • Klasse 1 (tot 90 meter hoog, maximaal 150kg opstijg massa)
    • Klasse 1b: laag risico vluchten
    • Klasse 1a: hoog risico vluchten

Daarnaast kan je natuurlijk ook altijd indoor vliegen, maar daar gelden andere regels (in principe mag daar alles, maar hou het wel veilig natuurlijk!). In de tabel hieronder kan je een overzicht vinden van de do’s en don’t bij iedere categorie uit de drone wetgeving.

Alle parameters op een rij

  RECREATIEF KLASSE 2 KLASSE 1B KLASSE 1A
Min. leeftijd? 16 jaar 18 jaar 18 jaar
Max. opstijg massa? 1kg 5kg 150kg 150kg
Max. vlieghoogte? 10 meter 45 meter (150ft) 91 meter (300ft) > 91 meter mogelijk
Risico klasse? Geen risico Laag risico Middel risico Hoog risico
Commercieel gebruik?  Nee  Ja  Ja  Ja
Vliegbewijs nodig?  Nee  Ja  Ja  Ja
Theorie opleiding?  Nee  Ja  Ja  Ja
Theorie examen?  Nee  Nee  Ja  Ja
Praktijk opleiding?  Nee  Ja  Ja  Ja
Praktijk examen?  Nee  Ja  Ja  Ja
Medisch attest LAPL?  Nee  Nee  Ja  Ja
BA Verzekering?  Nee  Ja  Ja  Ja
Registratie toestel?  Nee Ja  Ja  Ja
Homologatie toestel?  Nee  Nee  Nee  Ja
Vliegen boven privé-terrein?  Ja  Ja  Ja  Ja
Vliegen boven bebouwde kom?  Nee  Nee  Nee  Ja
Vliegen in gecontroleerd luchtruim?  Nee  Nee  Nee Mits toelating DGLV
Vliegen boven mensenmassa?  Nee  Nee  Nee  Ja
Afstand tot obstakel? > 50 meter > 50 meter > 30 meter < 30 meter mogelijk
Binnen zichtbereik vliegen?  Ja  Ja  Ja  Ja
Risico analyse nodig?  Nee  Nee  Ja  Ja
Vliegverklaring of toelating nodig?  Nee  Nee Verklaring Toelating
Richtprijs opleiding? (excl BTW) €150 €750 €2.500 €2.500