Op deze pagina vindt u een verzameling handige links en informatie omtrent de wet- en regelgeving rondom drones in Nederland, en nu zelfs wereldwijd. Laatste update: 23 september 2017

Drone wetgeving wereldwijd in één kaart!

Ga je op vakantie naar het buitenland met je drone? Check dan deze uitgebreide kaart met de regels per land.


No Fly Zones (NFZ) in Nederland


Beschikbaar gesteld door AerialPro.nl

 
DJI Fly Safe Geo Zone Map: https://www.dji.com/flysafe/no-fly
Dit is de informatie die uw DJI drone kent.

DJI NFZ lookup: http://www.dji.com/fly-safe/category-mc?w&www=v1

Drone wetgeving in België

Op deze site vindt u een uiteenzetting van de regels in België
http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones

Drone wetgeving in Nederland

Professioneel en recreatief drone vliegen: wat mag?

Download hier het overzicht "Regelgeving drones - Verschillen in regelgeving recreatief-beroeps (stand van zaken september 2016" uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2016/07/06/regels-voor-drones-verschillen-tussen-recreatief-en-beroepsmatig-gebruik/fachtsheet-regelgeving-drones-tabel-beroeps-vs-hobby-sept-2016.pdf

Drone wetgeving voor recreatief gebruik

Voor drones met een gewicht tot 25 kilogram.

Het is niet toegestaan om:

 • in No Fly Zones (NFZ) te vliegen
 • buiten Luchtruim Categorie G* te vliegen
 • binnen een straal van 5 km van civiele- en militaire luchthavens vliegen
 • hoger dan 120 meter boven de grond of een object vliegen (met toestemming boven sommige vliegclubs zelfs tot 300 meter)
 • verder dan 100 meter van jezelf weg te vliegen
 • binnen 50 meter van andere drones te vliegen
 • boven aaneengesloten bebouwing te vliegen (tenminste 50 meter horizontale afstand bewaren)
 • boven mensen(meningtes) te vliegen (tenminste 150 meter horizontale afstand bewaren)
 • boven auto(snel)wegen en treinsporen te vliegen (tenminste 150 meter horizontale afstand bewaren)
 • boven haven- en industriegebieden te vliegen
 • boven kunstwerken vliegen
 • boven natura 2000 gebieden te vliegen
 • de privacy van anderen in het geding brengen
 • het vliegverkeer te hinderen
 • 's nachts te vliegen

Je moet:

 • rekening houden met en voorrang verlenen aan ander luchtverkeer
 • een minimale horizontale afstand houden van 50 meter tot gebouwen en groepen mensen
 • rekening houden met de privacy van anderen
 • altijd zicht houden op de drone
 • altijd de staat van je drone controleren
 • een spotter bij je hebben in militaire laagvlieggebieden

* Categorie G

Het resterende luchtgebied beneden het laagste standaard-vliegniveau. Vergelijk het maar met landweggetjes. Daar is geen verkeersleiding, de snelheid is tot 250 knopen beperkt, vliegen op zicht is overdag toegelaten en radio-contact is niet vereist, tenzij men op instrumenten vliegt en men van een informatiedienst is verzekerd.

Drone wetgeving voor professioneel / commercieel gebruik

Professionele drone piloten die hun drone willen inzetten voor commerciele activiteiten moeten, afhankelijk van de taken en relevante regels, in het bezit zijn van ROC of ROC-light. In het kort: een ROC-light mag alles wat ROC mag maar dan op 1/3 van de afstand.
Een heldere uiteenzetting van de regelgeving voor professional vindt u op de site van Aerial Pro.

Andere bronnen

 1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone
 2. http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147/2009-10-31 (Regelgeving Modelvliegen)
 3. https://kadata.kadaster.nl/dronekaart/
 4. http://www.drones.nl/wetgeving/
 5. http://www.veiligvliegen.nl/

 

Opmerkingen

Reviews
waardering
Nieuw bericht

Geen berichten gevonden