Wetgeving (camera) drones

Er is een hoop te doen over de wetgeving omtrent drones. Er is ook nog een hoop onduidelijk en de wetgeving veranderd regelmatig. Op deze pagina geven we meer duidelijk omtrent de wetgeving, regels, boetes en het vliegen met drones (met camera). We doen ons best om deze pagina zo actueel mogelijk te houden maar het is altijd verstandig eerste ven te informeren bij de gemeente of provincie waar je wilt gaan vliegen met je camera drone.

No-fly zones: https://kadata.kadaster.nl/dronekaart/

Let op: de regelgeving rondom vliegen boven en nabij natuurgebieden wordt steeds strikter.
Lees hier meer: https://www.dronewatch.nl/2016/12/20/overheid-voer...

Voor regelgeving omtrent (camera) drones in België kunt u hier terecht: http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones

Professioneel of recreatief?

Download hier het overzicht "Regelgeving drones - Verschillen in regelgeving recreatief-beroeps (stand van zaken september 2016" uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2016/07/06/regels-voor-drones-verschillen-tussen-recreatief-en-beroepsmatig-gebruik/fachtsheet-regelgeving-drones-tabel-beroeps-vs-hobby-sept-2016.pdf


Regelgeving vanaf 1 oktober 2015 tot 4 kg

Per 01-10-2015 veranderen de regels met betrekking tot het vliegen. Met name het gebruik van drones voor commerciële doeleinden wordt soepeler. Voor zowel particulieren als bedrijven gelden de volgende regels:

Drones niet zwaarder dan 4kg

Je mag niet:

 • boven bebouwing vliegen (tenminste 50 meter horizontale afstand bewaren)
 • boven mensen(massa’s) vliegen (tenminste 150 meter horizontale afstand bewaren)
 • boven auto(snel)wegen en treinsporen vliegen (tenminste 150 meter horizontale afstand bewaren)
 • binnen een straal van 5 km van civiele- en militaire luchthavens vliegen
 • hoger dan 120 meter boven de grond of een object vliegen
 • verder dan 100 meter van je weg zijn
 • binnen 50 meter van andere drones vliegen
 • de privacy van anderen in het geding brengen
 • het vliegverkeer hinderen

Je moet:

 • voorrang verlenen aan ander luchtverkeer
 • een minimale horizontale afstand houden van 50 meter tot gebouwen en groepen mensen
 • alleen met daglicht vliegen
 • altijd zicht houden op de drone

Drones zwaarder dan 4kg

Drones zwaarder dan 4kg, zowel particulier als zakelijk, vallen onder de regelgeving voor commerciële voertuigen en vereisen een brevet en een vergunning. Vanaf 1 juli 2015 kun je hiervoor en examen afleggen (theorie en praktijk). Beginners en amateurs die op speciaal modelvliegveld vliegen en zijn aangesloten bij een modelvliegvereniging zijn hiervan uitgezonderd.

Informatie bronnen

 1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone
 2. http://tweakers.net/nieuws/102848/regels-voor-vliegen-met-mini-drones-worden-soepeler.html
 3. http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147/2009-10-31 (Regelgeving Modelvliegen)
 4. http://www.drones.nl/wetgeving/
 5. http://www.veiligvliegen.nl/